ciekawski 03.02.2004 13:06

jakie jest stanowisko Kosciola na temat seksu pozagenitanlego.

Odpowiedź:

Kościół zachowania seksualne dopuszcza jedynie w małżeństwie. Służą one ugruntowaniu i wzmocnieniu wzajemnej miłości małżonków, a także przekazywaniu życia.
Między małżonkami dozwolone jest w zasadzie wszystko (bez perwersji) byle stosunek w swoim przebiegu nie wykluczał możliwości poczęcia...

J.