Andrzej 03.02.2004 09:30

Szczęść Boże. Mam pytanie: Gdzie można znaleźć Przemówienie Jana Pawła II do Kongresu Międzynarodowej Federacji Sportu z dnia 6.XII.1982 r. Bardzo mi na tym zależy, proszę o odpowiedź. Bóg Zapłać.

Odpowiedź:

Po polsku w Internecie raczej nigdzie. Można spróbować skontaktować się z Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II (via Cassia 1200 00189 Roma)
Mail: info@jp2doc.org
Informację o tym ośrodku znajdziesz na stronie:
http://www.jp2doc.org/osrodek.htm

red.