:) 09.01.2004 14:53

Jaki jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do Koscioła polskokatolickiego? Czy uznaje sukcesje apostolską itd.?

Odpowiedź:

Kościół polskokatolicki należy do kościołów starokatolickich zrzeszonych w tzw. Unii Utrechckiej. Wszystkie te Kościoły zachowały sukcesję apostolską. Ważnie są więc w nich sprawowane sakramenty. Wierni Kościoła katolickiego tylko w nadwyczajnej okoliczności mogą z sakramentów w tym Kościele skorzystać, gdyż katolikom nie wolno bez ważnej przyczyny przyjmować sakramentów z rąk szafarza innego, niż katolicki. Okoliczności te zostały wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kanon 844 § 2:

§ 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.

W Polsce zaistnienie wspomnianych w paragrafie 2 warunków wydaje się być czysto teoretyczne...

J.