NIck 05.01.2004 11:43

Czym jest występek? Czym różni się grzech od występku?

Odpowiedź:

Właściwie niczym. To dwa określenia tej samej rzeczywistości. W Biblii stosowane są właściwie zamiennie. Teologia moralna częściej posługuje się pojęciem "grzech". Pojęcia "występek" częściej używają prawnicy...

J.