aga 03.01.2004 12:10

bardzo proszę o wyjasnienie mi symboli towarzyszących Matce Bożej Nieustajacej Pomocy. dziekuje

Odpowiedź:

Obraz przedstawia Maryję, Dzieciątko Jezus oraz świętych archaniołów Michała i Gabriela. Postacie te opisują litery, umieszczone w tle ikony: MP - QU - Matka Boga (po obu stronach górnej części obrazu); IC - XC - Jezus Chrystus (po prawej stronie głowy Dzieciątka); OAM - Archanioł Michał (nad aniołem, po lewej stronie oglądającego obraz); OAG - Archanioł Gabriel (nad aniołem, po prawej stronie).
Archanioły niosą atrybuty męki Jezusa: krzyż i gwoździe niesie Gabriel, a włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem Michał.
W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Najświętsza Dziewica wskazuje na swojego Syna. Mamy tutaj do czynienia z typem ikony zwanej „hodegetria” – bo Maryja wskazuje na Chrystusa, Który sam siebie nazwał „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 19,25).

L. Ś.