Norbert 02.12.2003 16:05

Szczęść Boże! Gdzie moge znaleźć informacje na temat roli Kościoła w średniowiecznej Polsce? Chodzi dokładnie o: wpływ na kulturę, sztukę, pismiennictwo i inne związane z tym rzeczy. Z góry dziękuję za podanie wskazówek. Z Bogiem !

Odpowiedź:

Na pewno informacje takie znajdzies w podręcznikach historii. możesz zajrzeć np. do książek: J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t.1-2, Paryż 1987-1990; Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Średniowiecze, Kraków 1966; Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1: do roku 1764, cz. 1: do roku 1506, Poznań, Warszawa 1974.

J.