vikka 02.12.2003 12:28

1) Rola kościoła w Polsce w drugiej połowie xx wieku.
2) Jaką rolę odgrywał Kościół (religia) przy zmianie wyznania? Chrystianizacja i przemiany ustrojowe.

Szczęść Boże

Odpowiedź:

Jak to już wielokrotnie pisaliśmy nie zajmujemy się pisaniem prac na zamówienie. Proponujemy zakup książki Zygmunta Zielińskiego, Kościół w Polsce 1944-2002. Jest do nabycia
TUTAJ
. Możesz też kupić książkę Antoniego Dudka, Ryszarda Gryza
Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989 TUTAJ

Możesz też zajrzeć TUTAJ i TUTAJ

Podobnie proponujemy postąpić w kwestii drugiego pytania. Można na przykłd zajrzeć do książek: Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1: do roku 1764, cz. 1: do roku 1506, Poznań, Warszawa 1974; J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t.1-2, Paryż 1987-1990 Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1: Średniowiecze, Kraków 1966.

J.