Krzysztof 28.11.2003 21:11

Kim jest Pomazaniec w Piśmie świętym?

Odpowiedź:

Pomazańcem Pismo Święte nazywa tych, którzy byli wybrani przez Boga. Zewnętrznym znakiem owego wyboru było bowiem namaszczenie (np. na króla). W szczególny sposób tytuł ten odnosi się do Jezusa, gdyż On, Syn Boży, był owym szczególnym Bożym Pomazańcem zapowiadanym przez proroków... Dla jasności trzeba chyba dodać, że polskie słowo Pomazaniec z hebrajskiego brzmi Mesjasz, a z grecka Christos, Chrystus...

J.