szt 1 11.11.2003 13:11

Prawdą jest, że kto pali papierosy i nie myśli o zerwaniu, nie uzyska odpustu zupełnego za zmarłych, bo nie można mieć w sobie przywiązania do nawet powszednich grzechów i trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przynajmniej próby zerwania z nałogiem?

Odpowiedź:

Wychodzi na to, że tak jest. Jeśli warunek o nieprzywiązaniu do jakiegokolwiek grzechu nie jest dobrze spełniony, wówczas zyskuje się odpust cząstkowy. Ocenę jaką część owego odpustu zyskaliśmy zostawmy Panu Bogu...

J.