Ola 04.11.2003 20:38

Chciałabym się bardzo dowiedzieć czy jest święta Aleksandra? Gdzie można się o niej więcej dowiedzieć?

Odpowiedź:

Aleksandra, pustelnica egipska. Uniknąwszy zamążpójścia, schroniła się w pustym grobowcu i tam, w doskonałej rekluzji, wiodła życie pełne umartwień. Opowiedział o niej w swej Historia Lausiaca Palladiusz. Zmarła zapewne przed r. 398. Gdzieniegdzie imię jej umieszczono pod dniem 2 października..."

To chyba jedyna święta o tym imieniu znana w Kościele katolickim...

J.