Krystian 03.11.2003 17:03

Dlaczego lekcj areligi została wprowadzona do szkól i przedszkoli przecież nie wszyscy sa katolikami.Nie pomyślano o tym że dzieci innych wiar moga być szykanowani idyskryminowani co się naprawdę zdarza?

Odpowiedź:

Doświadczenie kilkunastu lat katechezy w szkole wskazuje, że rzekoma dyskryminacja w szkole ze względów wyznaniowych praktycznie nie istnieje. Mniejszość domagając się tolerancji dla siebie, powinna też tolerować przekonania większości a nie zmuszać ją (większość) do udawania i ukrywania swoich przekonań. Katecheza w szkole to dla jednych i drugich okazja do uczenia się tolerancji... Ostatnie wydarzenia we Włoszech wskazują jak w imię tolerancji mniejszość może terroryzować większość...

J.