Szwager 02.11.2003 11:36

Szczynsc Boze!

Pozdrowiom ze Niymiec.

Chcioubych sie dowiedziec skond GN miou wiadomosci (dodatek nadzwyczajny w tamtym roku), ize John Baildon -odniego zwuoki zostouy ekhumowane na fridhofie hutniczym we Glywicach i przeniesione du Łubia.

Piykne Bog Zapuac!

Szwager ze Laband

Odpowiedź:

Wiadomość tę podano na podstawie informacji proboszcza opiekującego się cmentarzem w Łubiu. Dokumentów na ten temat nie ma, ale takie przekonanie panuje wśród miejscowej ludności...

WAM. WP.