Ryszard Wojciechowski 01.11.2003 20:24

Jezus zstapił do piekieł po śmierci.Otworzył tym samym zamknietż drogę do nieba sprawiedliwym. Czy otchłań i szeol to to samo?

Odpowiedź:

Szeol, piekła (nie piekło) otchłań to w teologii różne określenia tej samej rzeczywistości.

J.