ciekawa 07.10.2003 20:35

Czy to prawda, że osoba która żyje w związku nie sakramentalnym nie może przystepowac w ogóle do spowiedzi i dlaczego. Dla dobra dzieci i siebie rozwiadła sie (znecanie się ojca nad dziećmi okradanie rodziny i pogłębianie rodziny w długi) i po kliku latach ponownie wyszła za mąż , przestrzega przykazań. Ale jak każdy człowiek grzeszy np.przeklinanie, obgadywanie itp.

Odpowiedź:

Małżeństwo w nauce Kościoła katolickiego jest związkiem nierozerwalnym. Ważnie zawarte małżeństwo ustaje jedynie przez śmierć jednego ze współmałżonków. Jest to zgodne z nauczaniem samego Jezusa Chrystusa (Mk 10,1-12)
„Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

W sytuacji gdy mąż znęca się nad rodziną (i dla innych ważnych przyczyn też) Kościół dopuszcza separację. Jednak powtórne małżeństwo z innym mężczyzną jest złamaniem zasad Jezusowego nauczania.

Bóg skruszonemu grzesznikowi chętnie wybacza grzechy. Żal za nie to właściwie najważniejszy element sakramentu pokuty. Tam gdzie nie ma żalu nie może być odpuszczenia. Jednak trwanie w związku niesakramentalnym jest trwaniem w grzechu. Dlatego osoba powtórnie zamężna nie może otrzymać rozgrzeszenia. (Wyjątkiem są sytuacje, gdy oboje roztropnie decydują się na kontynuowanie wspólnego życia jak brat z siostrą. Dotyczy to jednak zasadniczo osób starszych). Stąd niemożność uczestnictwa osób rozwiedzionych, które powtórnie zawarły małżeństwo (cywilne) w życiu sakramentalnym... Powtórzmy jeszcze raz: nie mogą one otrzymać ważnego rozgrzeszenia, gdyż przez trwanie w takim związku dają świadectwo braku żalu. Mogą jednak uczestniczyć we Mszy i innych nabożeństwach. Także ich dzieci mogą przyjmować sakramenty...
Dodajmy jeszcze: nie ma znaczenia z czyjej winy pierwszy związek się rozpadł. Dla uzyskania rozgrzeszenia nie ma też znaczenia, czy ludzie ci żałują za inne swoje grzechy...

J.