mr.Doom 07.10.2003 13:40

jakie są księgi starego testamentu zapowiadające nadejście Jezusa

Odpowiedź:

Proroctwa o Jezusie rozproszone są po różnych księgach biblijnych. Nie ma takiej, która byłaby tylko temu tematowi poświęcona. Najwięcej chyba tego typu tekstów znaleźć można u Izajasza, którego z tego względu nazywa się czasami piątym Ewangelistą...

J.