barbara 06.10.2003 16:17

co oznacza słowo pięćdziesiątnica?

Odpowiedź:

Ze Słownika Nowego testamentu:

Pięćdziesiatnica

1. Święto żydowskie, które dość późno przyjęło nazwę „Pięćdziesiątnicy" (gr. he pentekoste) (II w. przed Chr.) dlatego, że było obchodzone pięćdziesiątego dnia po uroczystościach Paschy. Zbiegało się ono ze Świętem Zbiorów, czyli z Dniem Dziękczynienia, kiedy to po siedmiu tygodniach — tyle przeciętnie trwał czas zbiorów — składano ofiary z pierwszych płodów ziemi: było to "święto pierwszych plonów", tzw. Święto Tygodni. Przy tej okazji organizowano również pielgrzymkę do Jerozolimy, uważaną jakby za echo i ukoronowanie pielgrzymki wielkanocnej. Nieco później rabini będą się dopatrywać w tej uroczystości dorocznej pamiątki zawarcia Przymierza, czyli przekazania Prawa na górze Synaj''.

2. U chrześcijan Pięćdziesiatnica jest wspomnieniem dnia pięćdziesiątego od chwili zmartwychwstania Jezusa; tego to dnia Duch Święty zesłał swoje eschatologiczne dary i zapoczątkował dzieje Kościoła otwartego dla wszystkich ludów.

J.