06.10.2003 14:17

dlaczego ludzie wierza

Odpowiedź:

Chodzi o wiarę w Boga? Do wyboru mają tylko niewiarę. A ta nie jest niczym innym, jak wiarą, że Boga nie ma. Poza tym wiara w istnienie Boga jest dość dobrze rozumowo uzasadniona. Np. samo istnienie świata jest paradoksem. Wiemy bowiem, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Jeśli nie ma Boga, to świat jest wieczny. Uznającym istnienie Boga łatwiej przyjąć, że istnieje wieczny Bóg, który stworzył świat...
Poza tym świat jest uporządkowany. Świadczy o tym choćby fakt, że w pewnym zakresie jest przewidywalny. Np. potrafimy wysłać sondę na Marsa. To pyłek w kosmosie. Dzięki matematyce potrafimy wybrać odpowiedni czas i sposób wystrzelenia rakiety. Skoro świat stosuje się do prawideł matematyki, to znaczy, że jest rozumnie uporządkowany. A porządek raczej nie bierze się znikąd...
Pewnym argumentem za istnieniem Boga jest istnienie ludzkiej wolności. Świat zasadniczo kieruje się prawami przyrody. Człowiek potrafi powiedzieć "nie" i zrobić coś wbrew naturze, np. nie uciec przed bólem. Pokazuje to, że "nie tylko z tego świata jesteśmy". Przypuszczamy więc, że oprócz świata materialnego istnieje jeszcze świat duchowy, a w nim Bóg, Stwórca wszystkiego...

Nawet jeśli przytoczone wyżej argumenty dają pewność rzędu 70 %, to na pewno wiara w Boga nie jest niedorzeczną tęsknotą głupich ludzi...

Proponujemy zajrzeć jeszcze na stronę:
http://www.teologia.pl/m_k/spis01.htm

J.