Daniela 03.10.2003 22:33

Jakie sa roznice pomiedzy wiara katolicka a prawoslawna?

Odpowiedź:

Kościół katolicki i prawosławny różni przede wszystkim inny sposób wyrażania prawd wiary, a nie sama wiara. Rzeczywiste różnice są niewielkie. Sprowadzają się one do sporu o Filioque (czy Duch Święty pochodzi od Ojca czy od Ojca i Syna). Pozostałe różnice to wynik rozwoju nauki Kościoła zachodniego już po schizmie. Chodzi o takie katolickie prawdy wiary jak istnienie czyśćca, prawdę o możliwości poznania Boga za pomocą światła naturalnego rozumu, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny i jej Wniebowzięciu. Prawosławni, przynajmniej w trzech ostatnich przypadkach, zasadniczo prawdy te przyjmują, ale nie mają one w ich Kościele rangi uroczyście ogłoszonego dogmatu.
Największą trudnością w sferze wiary między katolikami a prawosławnymi jest dogmat o nieomylności papieża. Właściwie główny ciężar owej trudności wydaje się leżeć poza sferą wiary, a raczej sprowadza się do kwestii natury kościelnej: jak rozumieć prymat papieża. Bardziej jurydycznie (jak chcą katolicy) czy tylko jako prymat honorowy (jak woleliby prawosławni).
Innych istotniejszych różnic w sferze wiary między Katolikami a prawosławnymi nie ma. Jest oczywiście sprawa innej liturgii czy dyscypliny kościelnej (choćby sprawa celibatu) ale kwestie te nigdy nie były uważane za poważny problem w relacjach między naszymi Kościołami (o czym świadczy choćby zachowanie tych tradycji w Kościołach Unickich, zjednoczonych z Rzymem). Warto chyba w tym miejscu dodać, że katolicy, mówiąc o prawosławnych, właściwie nie oskarżali ich o herezję (błędy doktrynalne), ale schizmę (zerwanie jedności kościelnej). Przedstawione wyżej różnice nie zmieniły tego nastawienia...

Istnieje na pewno wiele opracowań porównujących nasze wyznania. My polecamy „Porównanie wyznań rzymsko-katolickiego, prawosławnego, ewangelicko augsburskiego, ewangelicko reformowanego” wydane swego czasu przez Konsystorz Kościoła ewangelicko reformowanego. Autorem opracowania dotyczącego katolików jest w tej książce ks. prof. Andrzej Zuberbier, a prawosławnych ks. Jerzy Tofiluk....

J.