09.09.2003 11:53

co to są mamienia szatańskie?na czym polegają?co mają na celu?

Odpowiedź:

Mamieniem szatańskim możemy nazwać takie jego działanie, które z pozoru wydaje się dobre i szlachetne. Ulegamy złudzeniu, że mamy do czynienia z działaniem dobrym, pochodzącym od Boga lub świętych. Dopiero po bardziej wnikliwej analizie widzimy zło z tego działania wynikające. Może to np. być podszywanie się pod Maryję świętych w różnego rodzaju objawieniach lub uzdrawianie za pomocą praktyk magicznych. Celem szatańskiego mamienia zawsze jest sprowadzenie człowieka na złą drogę, oderwanie go od Boga. W rzekomych objawieniach będzie to np. porzucenie zdrowej nauki Ewangelii na rzecz poszukiwania cudowności. Często pojawia się w nich także wezwanie do nieposłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła, co niezgodne jest z Objawieniem. W przypadku szatańskiego uzdrowienia tym złem będzie porzucenie ufności w Bogu, a złożenie jej w magii, która przecież nie da nam życia wiecznego...

J.