A. 08.09.2003 08:47

Czy język staroccerkiewny i starocerkiewnosłowiański to to samo? Czy jest wciąż używany?
Czy mogę liczyź na przetłumaczenie wezwań do modlitwy wiernych: Gospodi, pomodlim sia; Gospodi pomiiluj (tak usłyszałam)?

Odpowiedź:

Różnie się ten język określa, ale chodzi o jeden i ten sam. Możesz o nim przeczytać klikając TUTAJ . Język ten używany jest w liturgii Kościoła prawosławnego. Odnośnie tłumaczeń:
„Hospodu pomolimsia” znaczy „do Pana módlmy się”
„Hospodi pomiłuj” znaczy „Panie, zmiłuj się”

J.