karolka 06.09.2003 20:41

czy mozliwe jest zawarcie małzenstwa osoby nalezącej do koscioła katolickiego i osoby nalezącej do koscioła Adwentystów Dnia siodmego?

Odpowiedź:

Kościół jest niechętny tzw. małżeństwo mieszanym, ale taka możliwość istnieje. Więcej znajdziesz na stronie: www.diecezja.szczecin.opoka.org.pl/czytelni/0001/02f.htm

J.