Monia 06.09.2003 20:15

Jak wstąpic do Oazy?

Odpowiedź:

Trzeba po prostu zjawić się na spotkaniu jakiejś oazowej wspólnoty. Żadne formalności nie są potrzebne.

J.