NN 13.08.2003 11:16

Czy istnieje powołanie do życia w samotności niekonsekrowanej?

Odpowiedź:

Zapewne i z takim powołaniem możemy mieć do czynienia. Wybór drogi w samotności zawsze jest tylko osobistym wyborem każdego z tych ludzi, nie potwierdzonym uroczyście przez przyjęcie sakramentu święceń czy złożenie publicznych ślubów. Często osoby takie poświęcają się pracy w domach dziecka, zakładach wychowawczych, szpitalach itp. Patrząc na ich życie z perspektywy dokonań, służby, można mówić o powołaniu. Trudno jednak powiedzieć jak takie powołanie się odkrywa. Nie jest to jednak problem, gdyż nikt od razu nie domaga się oficjalnej deklaracji. Decyzja może dojrzewać latami, a przesłanką do jej podjęcia może być np. brak dobrego kandydata na współmałżonka, konieczność poświęcania swej pracy mnóstwa czasu czy inne pojawiające się życiowe okoliczności...
Zawsze warto jednak pamiętać, że pod koniec ziemskiego życia Bóg zapyta nas o naszą miłość, nasze czyny, a nie realizację takiego czy innego powołania...

J.