Beata 06.08.2003 15:08

Co oznacza imie Karolina?

Odpowiedź:

Karolina to żeńska forma imienia Karol. Jest to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się je od wyrazu pospolitego staro-germańskiego karl (charal, charel, carl) "małżonek", "mąż". Swoją popularność, najpierw wśród panujących, a potem wśród różnych warstw społecznych, zawdzięcza cesarzowi Karolom Wielkiemu (742-812), twórcy potęgi państwa frankońskiego i odnowicielowi cesarstwa na Zachodzie.

Informacja pochodzi z 3 tomu Księgi imion i świętych Henryka Frosa SJ i Franciszka Sowy

red.