Tomek 04.08.2003 19:31

Czy Orygenes, jeden z największych Ojców Kościoła, został uznany za świętego? Intuicja podpowiada mi, że tak, ale nigdy nie słyszałem o jego kanonizacji. Zetknąłem się natomiast z informacją, że nie mógł zostać duchownym, bo nazbyt dosłownie potraktował słowa Chrystusa, by obcinać członki, które są powodem grzechu. Czy to prawda, że się tak okaleczył?

Odpowiedź:

Orygenes nigdy nie został ogłoszony świętym. Co więcej, niektóre elementy jego nauki były niegdyś przedmiotem żywych sporów i potępiono je w VI wieku (czyli kilkaset lat po jego śmierci). Współcześnie uważa się, że był teologiem odważnym i gorącym sercem oddanym sprawie Chrystusa, choć może niektóre jego sformułowania (nie wiemy, czy autentyczne, czy później tylko mu przypisywane) po latach, gdy nauka Kościoła nieco się rozwinęła, mogły wydawać się błędne. Prawdą jest natomiast, że zbyt dosłownie zrozumiał fragment Ewangelii o uczynieniu siebie niezdolnym do małżeństwa dla królestwa Bożego. Sam podobno później swój błąd zrozumiał...
Więcej o tej niezwykle ciekawej postaci znajdziesz pod adresem:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/mistrzowie/orygenes.html
Książkę o nim możesz zamówić klikając TUTAJ

J.