agusek 01.08.2003 11:22

Jakie są wypowiedzi Kościła na temat bioenergoterapii?

Odpowiedź:

Nie ma żadnych oficjalnych wypowiedzi Kościoła katolickiego na temat bioenergoterapii. Zwykle jednak odnosi się do niej wskazania dotyczące odwoływania się w działaniach ludzkich do nieznanych sił.