vincent 10.07.2003 01:40

Niedawno jedna osoba pisała o apokryfie napisanym przez Jezusa. Redakcja dala odpowiedz i chcialby się do niej ustosunkowac. Zastanawia mnie taka rzecz. Apokryf autorstwa Jezusa mogłby istnieć chodz nie ma na to dowodów, ale może być zatajony przez Watykan, bo mogly by być w nim fakty nie wygodne dla nauki Kościoła Katolickiego. Jak tą hipoteze ocenia redakcja ?.

Odpowiedź:

Dokument taki musiałby być znany już starożytnym. Nie byłoby potrzeby spisywania innych Ewangelii. Niestety, Jezus niczego takiego nie napisał. Nie odkryto także tej Ewangelii, gdy powstały pierwsze spory doktrynalne, w czasach, gdy zasadnicze zręby nauki Kościoła się kształtowały. Tu także Ojcowie Kościoła milczą. A przecież inne Ewangelie cytują obficie. Oczywiście można dziś twierdzić, że Kościół katolicki skrzętnie wszystkie wzmianki o takim dziele usunął. Ale trzeba pamiętać, że w takim spisku musiałyby uczestniczyć wszystkie starożytne Kościoły: nie tylko prawosławny, ale i Kościoły przedchalcedońskie. Trochę zbyt wielki spisek, by utrzymać go w tajemnicy...

J.