ela 07.07.2003 16:48

Dotyczy nabozeństwa pierwszych sobót miesiąca. Czy przystępując do spowiedzi należy powiedzieć kapłanowi że pragnie się wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryii, czy wystarczy samemu wzbudzić w sobie taką intencję? Po drugie, czy cząstkę różańca i 15-minutowe rozważania należy odprawić w kosciele, we wspólnocie, czy też indywidualnie w domu? Czy można zmówić cząstkę o Tajemnicach Światła?

Odpowiedź:

1. Niekoniecznie trzeba przystępować do spowiedzi właśnie w sobotę. Ważne, aby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej. Mówienie o intencji przystąpienia kapłanowi nie wydaje się więc potrzebne. Wewnętrzna intencja w zupełności wystarczy...
2. Skoro nigdzie nie zostało to wyraźnie określone, najprawdopodobniej miejsce rozważania nie jest istotne. Ważne, by przez 15 minut rozważać tajemnice różańcowe.
3. Papież oficjalnie wprowadził nowe tajemnice do różańca. Można więc je odmawiać także w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.

Bóg nie jest złośliwym urzędnikiem. Najważniejsze, by mieć intencję wynagrodzenia, a nie czysto formalnie spełniać warunki...
Proponujemy też zajrzeć też na stronę:
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/

J.