kyahann 07.07.2003 15:23

Co znaczy słowo Elohim? Bo przetłumaczone jest ono w Biblii jako Bóg, a spotkałam się ostatnio ze stwierdzeniem, że wszystkie hebrajskie czasowniki zakończone na "im" sa w liczbie mnogiej, a samo Elohim tłumaczy się jako "Ci, którzy przybyli z nieba". Jak należy te słowa rozumieć? Czy zakładać z góry, że chodzi o Boga, Aniołów itd czy może istnieje inne wytłumaczenie, odrzucone przez Kościół z jakiś względów. Nie chcę tu poważać wiarygodności Biblii czy Kościoła, a raczej wyjaśnić wątpliwość jaką we mnie zasiano. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Czyżby wpływ realian? :)))
Elohim to rzeczywiście liczba mnoga od Eloah. Wywodzi się najprawdopodobniej od czasownika ’wl – być potężnym, być pierwszym. Nie mamy pojęcia dlaczego ktoś chce to tłumaczyć jako „przybyli z nieba”. Nic nam też nie wiadomo o tłumaczeniu odrzuconym przez Kościół (Dlaczego nie przez Żydów? Oni znają swój język i też tłumaczą „Bóg”).
Liczba mnoga użyta w Księdze Rodzaju (i nie tylko tam) jest egzegetyczną zagadką. Wydaje się, że chodziło o zaznaczenie, iż ten Bóg posiada wszelkie doskonałości i zastępuje Izraelowi liczne bóstwa czczone przez narody pogańskie. Wskazują na to analogiczne sposoby orzekania o bogach wśród innych ludów tamtego kręgu kulturowego. Przede wszystkim jednak trzeba podkreślić, że w tekście Rdz w odniesieniu do Elohim konsekwentnie używa się czasowników w liczbie pojedynczej... (J. Synowiec, Na początku, Warszawa 1987).

J.