Jacek 20.06.2003 21:08

Czy uczestniczenie we mszy świętej odprawianej przez kapłana z Bractwa św. Piusa X jest grzechem ? Zazaczam, że nie jestem w żaden sposób związany z tym bractwem. Chciałbym jednak uczestniczyć we mszy odprawianej w rycie rzymskim. Niestety w moim mieście nie ma tzw. mszy indultowych odprawianych przez kapłanów Kościoła Katolickiego.

Odpowiedź:

Bractwo Piusa X to grupa, która zerwała więzy jedności z Kościołem katolickim, za co jej członkowie zostali ekskomunikowani. Przypomina o tym stosowny komunikat Episkopatu Polski (Zob. TUTAJ. We Mszy sprawowanej w innym niż katolicki Kościele katolik może uczestniczyć tylko pod warunkami zawartymi w kanonie 844 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Brzmi on:
Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.
Ciekawość nie wydaje się być sytuacją, którą przewidywałoby prawo kościelne.
Wydaje się więc, że katolik nie powinien uczestniczyć we Mszy sprawowanej przez kapłanów Bractwa Piusa X. Nawet jeśli nie przyjmuje Komunii. Zawsze jest to bowiem wspieranie działań tych, którzy od Kościoła katolickiego odeszli (a nie poza nim się urodzili) i ostro go atakuję. Proponujemy poszukać miasta, w którym tego rodzaju Msze są sprawowane w jedności z Kościołem, za zgodą miejscowego biskupa.

J.