zainteresowany Bibliami 09.06.2003 00:07

Pytania do odpowiedzi dla autora ggg z dnia 04.06.2003
Czy zwierzęta mają duszę, czy są "duszami żyjącymi?
Czy dusze mają ludzie, czy są duszami? Kto wymyślił pojęcie dusza
ludzka? W żadnym tłumaczeniu Pisma Świętego nie spotkałem takiego terminu. Czy Bóg nie wie najlepiej wszystkiego o Duszy?
Czy nam tego nie wyjaśnił w Biblii? Czy księga Kaznodziei nie
zadaje nam pytania, któż to wie, czy dusza człowieka idzie do góry, a dusza zwierzęcia do dołu? "Zostawmy to Bogu...? Czy nie lepiej
sprawdzić wszystko, co o duszy mówi Pismo Święte? Stare tłumaczenia
mówią o duszy 600 do 700 razy, a nowe ponad 300 razy.
Kto stwierdził i na jakiej podstawie, że dusza człowieka jest nieśmiertelna? Treść Biblii w wielu miejscach wyraźnie mówi przeciwnie.
Komu mam wierzyć? Bogu i jego Słowu, czy internetowi?
Wiara, czy to serwis religijny katolicki? Czy podstawą naszej wiary
jest Prawo Boże - Słowo Boże - Biblia? Kto opracował te strony o duszy
ludzkiej na internecie? Na prawdę, komu mam wierzyć?

Odpowiedź:

Biblia powstawała przez setki lat. Dlatego w niektórych sprawach nie prezentuje jednolitego stanowiska. Tak jest na przykład w kwestii wiary w życie pozagrobowe. Starsze księgi Starego Testamentu właściwie o nim nie mówią albo mówią w sposób niejasny i niepewny. Jeszcze Kohelet wątpi w jego istnienie. Dopiero najmłodsze księgi Starego Testamentu i przede wszystkim Nowy Testament czynią z wiary w życie wieczne prawdę podstawową. Podobnie jest w kwestii duszy i jej nieśmiertelności. Wydaje się że w tej kwestii najlepiej odwiedzić stronę:
http://www.teologia.pl/m_k/zag08-1a.htm#smierc
oraz
http://www.teologia.pl/m_k/00-d.htm (hasło dusza)

Alternatywa słowo Boże czy nauka Kościoła, którą sugeruje tutaj pytający jest więc błędnym postawieniem problemu. Kościół nie uczy niczego wbrew wyraźnemu stanowisku Biblii.

J.