slaweg 08.06.2003 23:31

Chciałbym się dowiedzieć (z okazji referendum) jaki jest status prawny Jana Pawła II z punktu widzenia Polski. Czy może On głosować, brać udział w życiu politycznym? Jeśli tak, to czy papież głosuje? Obywatelem Polski jest (mam nadzieję) nadal, więc swoje prawa ma. W zwięzku z tym chciałem zapytać jak Kościół podchodzi do uczestnictwa w życiu politycznym hierarchów? Chodzi zarówno o przynależność do partii politycznych jak i głosowanie lub kandydowanie w wyborach.

Odpowiedź:

Papież jest pełnoprawnym obywatelem i jak podkreślano w czasie ostatnich wyborów, jest nadal na listach wyborczych. Najprawdopodobniej jednak nie bierze udziału w wyborach. Sądzimy, że gdyby tak było, media by o tym informowały.
Jak widać w telewizji hierarchia głosuje, spełniając tym sposobem swój obywatelski obowiązek (!) oraz dając tym samym wiernym przykład. Prawo kościelne (!) zakazuje jednak duchownym bezpośredniego bardziej bezpośredniego zaangażowania w życie społeczne. Jest o tym mowa w kanonie 285 §3
„Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej"
Ciekawy artykuł związany z tematem zaangazowania duchownych w życie społeczne znależć można pod adresem:
nonpossumus.pl/biblioteka/jacek_salij/
nadzieja_poddawana_probom/20.php


J.