E 08.06.2003 19:06

Proszę o jasna odpowiedz : Przeciw krtóremu przykazaniu grzeszy ten kto używa środków antykoncepcyjnych.

Odpowiedź:

Jeśli ktoś używa środków rzeczywiście antykoncepcyjnych, tzn. zapobiegających poczęciu, to grzeszy stanowi to działanie antyrodzicielskie. Zagadnienie to omawia się w kontekście 6 przykazania, razem z wykroczeniami przeciwko godności małżeństwa i czystości.
Jeśli ktoś używa środków wczesnoporonnych (bo takie działanie ma sporo tzw. środków antykoncepcyjnych) to działa także przeciwko piątemu przykazaniu...

W pytaniu chodzi zapewne o to, że przykazanie szóste brzmi „nie cudzołóż”. Problem w tym, że każde z przykazań dekalogu zawiera nieco więcej treści, niżby wskazywało proste jego sformułowanie. Już Stary Testament dość szeroko wyjaśnia każde z przykazań dając bardziej szczegółowe wskazania (np. Wj 20-23). Podobnie robi Jezus w kazaniu na górze (Mt 5, 5-7). Gdyby ściśle trzymać się tylko 10 przykazań (a nie także innych wskazań moralnych Biblii) to nie byłoby np. grzechu obmowy (jest to grzech niepotrzebnego wyjawiania złej prawdy o drugim człowieku) albo pychy, która jest przecież korzeniem wszystkich innych grzechów oraz zazdrości, wymienianych w biblijnych katalogach grzechów (np. Mk 7, 22).
Wyjaśnijmy, że zło antykoncepcji polega głownie na odrywaniu miłości małżonków od odpowiedzialności za nie, od prokreacji, co w konsekwencji, przez sprowadzanie miłości do seksu, prowadzi do różnych wynaturzeń życia seksualnego. Jeśli człowiek w tej dziedzinie nie potrafi się kontrolować, a poznanie naturalnego rytmu płodności kobiety uważa za zbędną stratę czasu, to nie ma się co dziwić, że w sytuacji, gdy współmałżonek nie może lub nie chce z jakichś względów współżyć, dość łatwo podejmuje decyzję o znalezieniu sobie nowego partnera...

J.