Mariusz 06.06.2003 19:03

Czy post eucharystyczny obowiązuje godzinę przed przyjęciem Komunii św. czy też godzinę przed rozpoczęciem Mszy (jesli ktoś przyjmuje Komunię w czasie Mszy)?

Odpowiedź:

Post eucharystyczny obowiązuje na godzinę przed przyjęciem Komunii. Jest o tym mowa w pierwszym paragrafie 919 kanonie Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa.

J.