omix 02.06.2003 14:41

Wielu ludzi pyta się o spowiedz jej ustanowienie. Dlaczego redakcja zawsze mówi o ustanowieniu spowiedzi przez Jezus, skoro spowiedz istniała już Starym Testamencie i apostołowie jako Żydzi znali ten obrzęd.

Odpowiedź:

Stary Testament nie znał instytucji sakramentów, także sakramentu pokuty. Obrzędy tam sprawowane były tylko "cieniem przyszłych dóbr". Wyjaśniono to w liście do Hebrajczyków. Polecamy szczególnie jego 10 rozdział....

J.