Mariusz 11.04.2003 16:50

Do kiedy (dzień i miesiąc) panował Pius XI, bo w zamieszczonym tu wykazie papieży jest błąd.

Odpowiedź:

Pius XI zmarł 10 lutego 1939 roku... Dziękujemy za zwrócenie uwagi...

J.