Ala B. 11.04.2003 15:22

Dlaczego wśród objawień nieuznanych przez Kościół macie Amsterdam, skoro w maju 2002 r. ordynariusz zatwierdził te objawienia jako nadprzyrodzone. Pisano o tym w "Niedzieli", "Naszym Dzienniku" i w "Vox Domini"? Co do Montichiari w 2001 r. biskup zatwierdził kult Matki Bożej Róży Duchownej, a objawienia są nadal badane - nie ma ostatecznego uznania. Wasze sformułowanie "Nieuznane" byłoby uczciwiej zamienić na "badane"; "dotąd nie uznane" lub coś w tym stylu, jesli zależy wam na prawdzie.

Odpowiedź:

Informacja w cytowanych mediach była nieprecyzyjna. Biskup miejsca wypowiedział się jedynie, że tzw. objawienia amsterdamskie mogą być nadprzyrodzone. Nie mógł ich zatwierdzić dopóki nie została odwołana deklaracja Stolicy Apostolskiej z roku 1974.

Podobne stanowisko można znaleźć również w innych serwisach katolickich, np tutaj: http://www.opoka.org.pl/php/komentarze/komentarze.php?msg_id=1270&action;=show

W kwestii objawień prywatnych obowiązuje w Kościele katolickim jasny podział: uznane lub nie. Nie ma kategorii pośrednich, ponieważ mogłyby one wprowadzać wiernych w błąd. Sugerowane sformułowania nie służyłyby prawdzie, lecz jej rozmywaniu. Właśnie w imię Prawdy trzymamy się jasno stanowiska Kościoła.

Przypominamy, że katolik nie jest zobowiązany do wiary nawet w uznane przez Kościół objawienia prywatne.