poszukujący 07.04.2003 01:14

Czy odrzucone przez Kościół "Ewangelie" są dostępne dla ludzi świeckich, gdzie można je znaleźć? Dlaczego spośród tylu ksiąg wciąż za "prawdziwe" uznajemy tylko 4? Czym kierują się ludzie oceniający prawdziwość "ewangelii"?

Odpowiedź:

Oczywiście księgi te są dostępne dla wszystkich. Po polsku wydano je w książce zatytułowanej Apokryfy Nowego Testamentu, (red M. Starowieyski).
O przyjęciu akurat tych czterech Ewangelii zadecydował u zarania swoich dziejów Kościół. To one odpowiadały temu, co nauczano ustnie (bo Ewangelie są spisaną ustną Tradycją). Szerzej na ten temat napisaliśmy w odpowiedzi udzielonej lektorowi na pytanie z 3 kwietnia tego roku...

J.