jazfish 06.04.2003 14:45

Podaliście mi odnośnik do strony, gdzie pisało o Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, ale niezbyt zrozumiałam ten tekst. czy przetłumaczycie mi to na bardziej ludzki język?
czy te 6 grzechów przeciwko Duchowi świętemu, które podaje katechizm, są właśnie grzechami nieprzebaczalnymi?

Odpowiedź:

Wymienione na owej stronie postawy uważa się za grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Jednak wszyscy piszący na ten temat zgodnie uznają, że nie jest to jednorazowy akt woli, ale trwanie w grzesznej postawie. Ta postawa zamyka człowiekowi drogę do nawrócenia. Stąd grzech nie może być wybaczony. Kiedy człowiek żałuje swojej grzesznej postawy, wtedy otwiera się na przyjęcie Bożej łaski i przebaczenia. Wtedy grzech może być wybaczony. Nie jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu, bo nie jest trwaniem w zatwardziałości...

Możesz odwiedzić także inne strony:

http://www.teologia.pl/m_k/zag08-6.htm#8
http://www.mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_55.htm

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THP/rec_przeciw_duchowi.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/10zwykly-3.html

http://www.katolik.pl/wiara/24.php

J.