123zzzryb 05.04.2003 21:44

Jakie studia musi skończyć świecka osoba, by mogła uczyć w szkole religii?

Odpowiedź:

Powinna skończyć studia teologiczne...

J.