laik 05.04.2003 08:50

Na soborze florenckim w 1439 r. stwierdzono co następuje: „Święty Kościół rzymski (...) wierzy niezachwianie i obwieszcza, iż nikt poza Kościołem katolickim, ani poganin, ani Żyd, ani bezbożnik czy też KTOKOLWIEK, KTO SIĘ ODŁĄCZYŁ OD WSPÓLNOTY, nie dostąpi życia wiecznego, lecz przeciwnie, pójdzie prosto w ogień wieczny zgotowany mu przez diabła i jego upadłe anioły, jeśli przed zgonem swoim nie przystąpi do Kościoła katolickiego” Breviarium Fidei, Poznań 1989.
Czy powyższe stwierdzenie jest dogmatem KK.

Odpowiedź:

Bardzo prosilibyśmy o podanie strony Breviarium fidei na której ów tekst się znajduje. Mimo usilnych poszukiwań nie udało nam się go odnaleźć.
W Breviarium Fidei (Poznań 1989 ) znaleźliśmy teksty Soboru Florenckiego na stronach:
66, 67, 112-113, 171-172, 179, 251-252, 354-356, 370-371 380-381, 394-397, 429-430, 459-460, 471-473, 501-502, 600-602. Coś opuściliśmy?

J.