sławek 04.04.2003 22:57

Czy trzeba słuchac rodziców jak sie ma 22 lata?

Odpowiedź:

Katechizm Kościoła Katolickiego 2217 ujmuje to tak:
"Tak długo, jak dziecko mieszka z rodzicami, powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub dobru rodziny. «Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu» (Kol 3,20). (...) Jeśli jednak dziecko jest przekonane w sumieniu, iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno się do niego stosować. Wzrastając, dzieci będą nadal szanować swoich rodziców. Będą uprzedzać ich pragnienia, chętnie prosić o rady i przyjmować ich uzasadnione napomnienia. Posłuszeństwo wobec rodziców ustaje wraz z usamodzielnieniem się dzieci, pozostaje jednak szacunek, który jest im należny na zawsze. Ma on bowiem swoje źródło w bojaźni Bożej, jednym z darów Ducha Świętego".
Posłuszeństwo przestaje więc obowiązywać z chwilą usamodzielnienia się. Trudno nam powiedzieć jaka jest Twoja sytuacja. Jeśli już nie mieszkasz z rodzicami, to posłuszeństwo Cię nie obowiązuje (miłość i szacunek zawsze). Osoba pracująca właściwie jest już prawie samodzielna. Często wspiera przecież swoimi zarobkami utrzymanie rodziny. To też należałoby wziąć pod uwagę. Osoby uczące się są mniej samodzielne... Wydaje nam się jednak, że rodzice powinni wziąć pod uwagę Twój wiek...
Posłuszeństwo wobec rodziców nie obowiązuje, gdyby rodzice namawiali do czegoś złego lub gdyby chcieli decydować za Ciebie o Twoim życiu (wybór partnera życiowego, wybór drogi życiowej).

J.