moje życie nie ma sensu 04.04.2003 16:21

Czy gezechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieprzebaczalne?
Zastanawia mnie to, bo jednym z tych grzechów jest _ rozpaczac i wątpić w miłosierdzie Boże_
więc mały przykład osoba yyyyyyyyyyyy złorzeczyła innej osobie i zazdrościła łaski Bożej, następnie uświadomiła sobie, że to grzech nieprzebaczalny i zwątpiła w to, że pójdzie do nieba, popełniając zarazem kolejny z tych grzechów.
I co dalej, czy ma sobie dać spokój z wiarą, bo skoro nie będzie przebaczone, to po co się starać?

Odpowiedź:

Wszyscy piszący na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu zgodnie uznają, że nie jest to jednorazowy akt woli, ale trwanie w grzesznej postawie. Ta postawa zamyka człowiekowi drogę do nawrócenia. Stąd grzech nie może być wybaczony. Kiedy człowiek żałuje swojej grzesznej postawy, wtedy otwiera się na przyjęcie Bożej łaski i przebaczenia. Wtedy grzech może być wybaczony. Nie jest grzechem przeciw Duchowi Świętemu, bo nie jest trwaniem w zatwardziałości...

Tak więc Twoje rozważania na temat możliwości odpuszczenia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu nie są słuszne... Jeśli myślisz, że Twoje grzechy nie mogą być odpuszczone (i dlatego Twoje życie nie ma sensu), to wiedz, że wystarczy zwrócić się ku Bogu, który może wszystko...

Dla potwierdzenia prawdziwości naszych wywodów proponujemy odwiedzić strony:

http://www.teologia.pl/m_k/zag08-6.htm#8
http://www.mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_55.htm

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THP/rec_przeciw_duchowi.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/10zwykly-3.html

http://www.katolik.pl/wiara/24.php

J.