mIKa 04.04.2003 13:24

Jak liczy się stopnie pokrewieństwa?

Odpowiedź:

Spraw tę wyjaśnia kanon 108 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
§ 1. Pokrewieństwo oblicza się poprzez linie i stopnie.
§ 2. W linii prostej tyle jest stopni, ile zrodzeń, czyli osób, nie licząc przodka.
§ 3. W linii bocznej jest tyle stopni, ile jest osób w obydwu razem liniach, nie licząc przodka
Tak więc dziadek i wnuczek to drugi stopień linii prostej. Brat i siostra to drugi stopień linii bocznej. A jeśli ktoś ma wspólną prababkę, to jest to szósty stopień linii bocznej

J.