Paweł 03.04.2003 16:29

Ktoś zadał mi pytanie co to jest siódme niebo. Siedem oznacza doskonałość, czy więc to będzie oznaczenie wiecznej szczęśliwości?

Odpowiedź:

Niebo jest stanem wiecznego szczęścia. Już więc samo to słowo, nawet bez dodatku „siódme” oznacza wieczną szczęśliwość. Wyrażenie „być w siódmym niebie” wzięło się z pewnych rozważań na temat stopnia szczęśliwości poszczególnych zbawionych. Dodajmy, że teologia katolicka nie rozwija tego tematu. Zwrot ten w potocznym języku oznacza największy stopień szczęśliwości...

J.