Magda Bożyk 03.04.2003 15:26

Co to jest "Mistyczne Ciało Jezusa"

Odpowiedź:

Tak nazywany jest czasami Kościół. Zgodnie z nauczaniem św. Pawła z z 12 rozdziału Pierwszego listu do Korynstian...

J.