Aga 03.04.2003 11:03

Czy spowiedz przedmałżeńska różni się od zwyczajnej spowiedzi? Czego mogę się spodziewać na takiej spowiedzi?

Odpowiedź:

Właściwie spowiedź ta niczym się nie różni od zwyczajnej spowiedzi. Choć niektórzy spowiednicy zadają penitentowi więcej pytań. Między innymi by skłonić go do ewentualnego wyznania grzechów, o których - być może - nie wspominał wcześniej... Chodzi o to, bgy w nowe życie wkraczać naprawdę pojednanym z Bogiem...

red.