XXX32 02.04.2003 23:11

CZY W STAROŻYTNYM IZRAELU W JAKIMŚ OKRESIE LICZONO ROK O DOKŁADNIE 360 DNIACH?

Odpowiedź:

O ile nam wiadomo nie. W ortodoksyjnym kalendarzu żydowskim rok miał 354 dni (12 miesięcy księżycowych + poprawka na dodawany co jakiś czas dodatkowy miesiąc – drugi adar). Apokryficzny kalendarz Księgi Jubileuszów miał 364 dni. Egipski kalendarz podatkowy i rzymski juliański (być może stosowane także przez Żydów) miały natomiast po 365 dni.

J.