??????????? 02.04.2003 21:09

Czy jeśli spełniam dobry uczynek, nie czując miłości do innych, to czy jest mi on ,, policzony"
Czy mam grzech jeśli nie czuję miłości do innych, czy to znaczy, że nie mam Ducha Świętego?

Odpowiedź:

W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest cały artykuł poświęcony moralności uczuć (punkty 1762-1775). . Napisano tam miedzy innymi, że uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe, a nabierają wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i woli. Często bowiem uczucia nie zależą od nas samych. Po prostu w nas się rodzą...
Powiedzmy więc tak: Kiedy ktoś mimo uczucia nienawiści do jakiejś osoby stara się czynić wobec niej dobro, to możemy mówić nawet o jakiejś zasłudze, jaką jest pokonanie swoich negatywnych uczuć... Można też z całą pewnością stwierdzić, że dobre czyny człowieka mają znaczenie nawet wtedy, gdy nie odczuwa on miłości ku innym. Ważne, że kocha ich swoją postawą, swoim czynem. Tylko tak przecież można kochać nieprzyjaciół...
Jeśli nie odczuwamy miłości do innych nie mamy grzechu. Liczy się to, co robimy lub nie wobec innych, a nie niezależne od naszej woli uczucia (chyba że np. pielęgnujemy swoją urazę do kogoś). Nie możemy też z uczuć czynić miernika obecności w naszym życiu Ducha Świętego.
Pan Jezus kiedyś powiedział, że wyrazem miłości wobec Niego jest spełnianie Jego przykazań . To jest ważne. Odczucia są drugorzędne.

J.