AS 15.02.2003 09:55

Co znaczy łacińskie słowo "sex" i jak się je czyta?

Odpowiedź:

Łacińskie słowo sex znaczy sześć. Podobne słowo, sexus, znaczy rodzaj, płeć. Czyta się je tak, jak pisze.

J.